OBS for sommerferie lukket i ugerne

        29-30-31​

Tlf.: ​86 82 10 09

E-mail: Send mail

Tilskud

De prisfastsatte ydelser er bestemt gennem løbende forhandlinger mellem Tandlægeforeningen og Den offentlige Sygesikring. Som medlem af Tandlægeforeningen sørger vi automatisk for, at du får det berettigede tilskud og er specificeret på din regning.

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af Sygesikring Danmark, opnår du et yderligere tilskud til behandling. Det kan være en stor hjælp, hvis du generelt har store udgifter til tandpleje, eller står overfor at skulle gennemgå et større behandlingsforløb. Tilskudsreglerne kan du se her.

Er du allerede medlem af ”Danmark” skal du blot oplyse det i receptionen. Så vil dine tilskud automatisk blive indberettet.

Tilbud til 16-17 årige

Når du bliver 16, er der valgfrihed mellem den kommunale og den private tandpleje. Indtil du bliver 18, er behandlingen gratis hos os, og vi sikrer dig et check i god tid, så overgangen til voksentandplejen bliver så problemfri som mulig.

Tilbud til 18-25 årige

I den aldersgruppe er det meget vigtigt, at du vedligeholder dine gode vaner med regelmæssig, fremtidig tandpleje. Derfor opnår du et større tilskud til forebyggende kontrol, så det reelt bliver billigere at holde dine tænder i god stand i den periode af dit liv.

Voksne

Kontroller der foretages udover en gang årligt er billigere, ligesom kontrolrøntgenbilleder får et større tilskud. Formålet er at anspore dig til at gå regelmæssigt til tandlæge.

Pensionister

Pensionsloven giver dig, som pensionist, mulighed for at opnå ekstraordinære tilskud til tandpleje. Tilskuddets størrelse afhænger af dine privatøkonomiske forhold.

Ydermere er der mulighed for at søge din kommune om generelt tilskud i form af et medicinkort. Det sikrer dig et procentvist tilskud til de sygesikrings-fastlagte ydelser. Vi hjælper dig gerne med ansøgningen.